Header Image - Airplayradio

Weersverwachting Vrijdag 09 December

 

Door Erwin Hoogenboom

Vrijdagochtend is het bewolkt met een kleine kans op een bui. De zwakke wind waait vanuit het zuidwesten, de temperatuur is circa 8 graden. Vrijdagmiddag blijft de bewolking overheersen met toch nog een kans op een bui. De wind waait vanuit het zuidwesten en is zwak, de temperatuur ligt rond de 11 graden.

Zaterdag is het een bewolkte dag met een toenemende kans op een bui. De temperatuur is circa 9 graden, de wind is matig en waait vanuit het zuidwesten. Zondag is het een bewolkte dag en er valt af en toe een bui, Met een matige wind die vanuit het westen waait wordt het circa 9 graden.

p1090934-1920-x-1440

 

1 view

De Wraak van Salland komt er weer aan

De Wraak van Salland komt er weer aan. In de eerste maanden van 2017 trekt de karavaan weer langs diverse kroegen in Salland en kun jij met je bandje een podium krijgen. Aanmelden kan vanaf nu! De Wraak van Salland is een muzikale kroegentocht waarbij verschillende bands en artiesten strijden om de winnaar te worden van de Wraak van Salland. De deelnemers treden op in verschillende horecagelegenheden in de omgeving Salland. Met veel diversiteit aan leeftijd, repertoire en muziekstijlen is de Wraak er voor jong en oud. De Wraak van Salland komt uit de koker van Salland Centraal, maar vanaf nu ligt de organisatie in handen van AVXL. Er hebben al een aantal kroegen toegezegd de karavaan te willen ontvangen. Niet gek ook, want het zijn altijd gezellig en behoorlijk drukke avonden. Maar er kunnen nog meer kroegen bij, dus kom maar op! En dat geldt ook voor de bands. Hoe meer deelnemers, hoe beter!

Nieuwe stemronde
Tijdens deze editie wordt er met een ander stemsysteem gewerkt. Tijdens de voorrondes krijgt iedere bezoeker één stemmunt voor de koker van zijn of haar favoriete band of artiest. Een beetje slimme band neemt dus vooral heel veel publiek mee om kans te maken een ronde verder te komen. Tijdens de halve finales en de finale is er een jury die bepaalt wie de winnaar wordt. Aan het prijzenpakket wordt nog gewerkt, maar eeuwige roem zit er in elk geval bij.

Meedoen?
Meld je voor 20 december aan via aanmelden@dewraakvansalland.nl en vermeld hierbij de volgende gegevens: Naam, contactpersoon, foto, biografie en een geluidsfragment/videoclip. Meer weten? romy@dewraakvansalland.nl

 

 

0 views

Olst in Transitie gaat naborrelen

De initiatiefgroep Olst in Transitie organiseert de komende maanden diverse bijeenkomsten waarin wordt voortgeborduurd op het succesvolle evenement ‘Olst Borrelt’. De eerste op rij van de Naborrel-sessies’ gaat over het thema Anders Consumeren & Lokale Economie, op 13 december. Later volgen nog bijeenkomsten rond onder meer voedsel, energie, cultuur en educatie.

Tijdens een drukbezochte avond in het Holstohus inventariseerde Olst in Transitie samen met gastspreker Freek de Jonge afgelopen maand wat er aan ideeën en wensen borrelt in Olst, om het dorp en omgeving duurzamer en veerkrachtiger te maken. De vraag, hoe vervolgens van borrelen naar bruisen te komen, werd door de 120 deelnemers beantwoord met tal van suggesties en ideeën. Een groot deel van hen gaf aan, actief mee te willen werken de komende tijd aan de realisatie. Olst in Transitie organiseert daarom een reeks Naborrel-sessies, waarin thema gewijs ideeën worden uitgewerkt naar concrete projecten en andere activiteiten. Iedereen is welkom om deel te nemen, ook als je nog niet bij Olst Borrelt aanwezig kon zijn.

Olst in Transitie gaat naborrelen

De avond over Anders Consumeren & Lokale Economie vindt plaats op 13 december, boven de bibliotheek, 1e verdieping  Holstohus te Olst. Voor wie nog onbekend is met het werk van Olst in Transitie, start de avond met een korte introductie. Die wordt meteen in het kader van het thema van de avond geplaatst: consuminderen, ruilen, delen, hergebruik en reparatie, en hoe dat alles zou passen in een lokaal sterkere economie. Ook de al rond dit thema door Olst in Transitie verzamelde ideeën komen daarbij langs. Dit wordt gevolgd door een creatieve brainstorm over hoe een duurzame samenleving in Olst er in de toekomst uit kan gaan zien. Vervolgens worden ideeën die daar uit voortkomen uitgewerkt tot concrete actieplannen. De avond op 13 december vindt plaats in de ruimte boven de bibliotheek in het Holstohus en start om 20:00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19:45 uur. Deelname is gratis, maar donaties zijn altijd welkom. Meer informatie is te krijgen via www.olstintransitie.nl, de Facebookpagina OlstInTransitie of via olst.in.transitie@gmail.com.

 

2 views

Participatieverklaringen ondertekend

Vrijdag 25 november 2016 hebben 18 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), een participatieverklaring getekend. Deze nieuwe inwoners wonen zijn in 2016 in Olst-Wijhe komen wonen. Het tekenen van de participatieverklaring maakt deel uit van een traject dat de statushouders volgen. Het traject bestaat uit:

  • Individuele gesprekken. Met de statushouders wordt een gesprek gevoerd over deelnemen aan de samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde zoals de voortgang met de inburgeringscursus. Er wordt gekeken waar kansen liggen om aan te sluiten bij de samenleving. Denk daarbij aan vrije tijdsbesteding, maar ook aan het (terug) leveren van een bijdrage zoals vrijwilligerswerk.
  • De workshop ‘kernwaarden van de Nederlandse samenleving’ en het ondertekenen van de participatieverklaring.
  • Een informatie avond over (preventieve) gezondheid.
  • Activiteiten gericht op ontmoeting.
  • Een feestelijke afsluiting van het traject.

In de eerste fase van het traject ligt het accent op het leren van de Nederlandse taal. Het traject wordt afgesloten met een feestelijk moment. De gemeente Olst-Wijhe heeft een ‘deNKtaNK’: deze ‘deNKtaNK’ geeft de gemeente adviezen om statushouders zo goed mogelijk te laten integreren in Olst-Wijhe. De leden van de ‘deNKtaNK’ hebben, tegelijk met de statushouders, een participatieverklaring ondertekent. Zij willen daarmee solidariteit uitstralen naar de statushouders en aangeven dat de tekst van de participatieverklaring ook voor anderen van toepassing is.

 

1 view

Gemeente Olst-Wijhe bekijkt opnieuw inzet Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de Huishoudelijke Hulp oftewel het schoonmaken van het huis voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Beslissingen die door de gemeente in het verleden zijn gemaakt en die niet overeenkomen met de uitspraak van de CRvB moeten worden herzien. Ook geeft de CRvB aan dat de Bijzondere Bijstand geen voorliggende voorziening is voor de Wmo.

Wethouder Herman Engberink: “We hebben de uitspraak van de CRvB bekeken en hebben geconcludeerd dat we ons beleid Huishoudelijke Hulp moeten wijzigen. We zijn begonnen de mensen die het betreft hierover goed informeren en verder helpen. Ik vind het belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben hulp krijgen. Mensen die onterecht kosten hebben gemaakt krijgen compensatie. Daarnaast is er ook een groep mensen die weliswaar geen Huishoudelijke Hulp heeft, maar wel financieel wordt gecompenseerd door een Huishoudelijke Hulp Toeslag regeling, al dan niet in combinatie met Bijzondere Bijstand. “

De wethouder vervolgt: “Het is voor veel mensen best lastig om duidelijkheid te krijgen. Dat maakt dat het heel belangrijk is dat we de mensen die het betreft goed informeren. We hebben daarom een apart team samengesteld dat verantwoordelijk is voor deze klus. De mensen om wie het gaat zijn begin oktober per brief geïnformeerd. In deze brief worden mensen uitgenodigd om in gesprek te gaan met ons. Een aantal mensen heeft al gereageerd. Toch zie ik dat er genoeg mensen zijn die nog niet hebben gereageerd. Ik onderstreep het belang dat ook deze mensen reageren. Niet alleen voor de financiële compensatie, maar vooral voor de inzet van de Huishoudelijke Hulp als die nodig is.”

Meer informatie over de inzet van Huishoudelijke Hulp bij het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Olst-Wijhe telefoon 14 0570.

0 views