Geluidoverschrijding pluimveehouderij Erveweg Welsum

Team Leefomgeving besluit:

1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom op het overschrijden van de geluidsnormen door de bedrijfsvoering aan de Erveweg 10 te Welsum.
2. In te stemmen met de aanvullingen en aanpassingen dan wel weerleggingen van de ingediende zienswijzen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie